บริษัท แอลอีดีเซฟ(ประเทศไทย) จำกัด

ดูบทความความหมายค่า IP อุปกรณ์ไฟฟ้า

ความหมายค่า IP อุปกรณ์ไฟฟ้า

หมวดหมู่: Article

ความหมาย ค่า IP อุปกรณ์ไฟฟ้า / หลอด ไฟ LED

ระดับการป้องกัน ความหมายค่าตัวแรก ความหมายค่าตัวที่สอง
IP00 ไม่มีการป้องกัน ไม่มีการป้องกัน
IP11 ป้องกันวัสดุ > 50 mm. ป้องกันน้ำหยดทำมุม 0 องศากับแนวดิ่ง
IP20 ป้องกันวัสดุ > 12 mm. ไม่มีการป้องกัน
IP22 ป้องกันวัสดุ > 12 mm. ป้องกันน้ำหยดทำมุม 15 องศากับแนวดิ่ง
IP33 ป้องกันวัสดุ > 2.5 mm. ป้องกันน้ำสาด
IP40 ป้องกันวัสดุ > 1 mm. ไม่มีการป้องกัน
IP45 ป้องกันวัสดุ > 1 mm. ป้องกันน้ำฉีด
IP50 ป้องกันผงขนาดเล็กได้ ไม่มีการป้องกัน
IP54 ป้องกันผงขนาดเล็กได้ ป้องกันน้ำพ่น
IP55 ป้องกันผงขนาดเล็กได้ ป้องกันน้ำฉีด
IP65 ป้องกันผงเข้าได้อย่างสมบูรณ์ ป้องกันน้ำฉีด,ฝนตก
IP67 ป้องกันผงเข้าได้อย่างสมบูรณ์ ป้องกันน้ำฉีด,ฝนตก,น้ำขัง

แปลและเรียบเรียงโดย Guru LEDs

03 กันยายน 2560

ผู้ชม 1863 ครั้ง

Engine by shopup.com