บริษัท แอลอีดีเซฟ(ประเทศไทย) จำกัด

ดูบทความมาตรฐาน และ ความหมาย ค่า IP ของอุปกรณ์ไฟฟ้า

มาตรฐาน และ ความหมาย ค่า IP ของอุปกรณ์ไฟฟ้า

มาตรฐาน และ ความหมายค่า IP ของอุปกรณ์ไฟฟ้า

                              IP ย่อมาจาก Ingress Protection Ratings คือ มาตรฐานการป้องกันน้ำและฝุ่น ค่า IP จะแสดงด้วยตัวเลข 2 หลักคือ รูปแบบการแสดงมาตรฐานจะเป็น IP XX ที่ค่า XX จะแทนค่าด้วยตัวเลข 2 หลัก โดยหลักแรกจะหมายถึงระดับการป้องกันของฝุ่นหรือการสัมผัสโดยบังเอิญ(ของแข็ง) ซึ่งจะมีระดับตั้งแต่ 0-6 ส่วนหลักที่สองจะหมายถึงระดับการป้องกันน้ำ(ของเหลว) ซึ่งจะมีระดับตั้งแต่ 0-8 เช่น IP65 IP67 IP68

ความหมายของตัวเลขหลักแรก
0 = ไม่ป้องกันอะไรเลย
1 = สามารถป้องกันของแข็งที่มีขนาดไม่เกิน 50 มิลลิเมตร เช่น การเผลอไปจับตัวกล้องด้วยมือ
2 = สามารถป้องกันของแข็งที่มีขนาดไม่เกิน 12 มิลลิเมตร เช่น เผลอแตะด้วยนิ้ว
3 = สามารถป้องกันของแข็งที่มีตั้งแต่ 2.5 มิลลิเมตรขึ้นไป เช่น เครื่องมือ สายไฟ
4 = สามารถป้องกันของแข็งที่มีตั้งแต่ 1 มิลลิเมตรขึ้นไป เช่น เครื่องมือ สายไฟ และสายไฟขนาดเล็ก
5 = สามารถป้องกันฝุ่นได้ในระดับหนึ่ง
6 = สามารถป้องกันฝุ่นได้

ความหมายของตัวเลขหลักที่สอง
0 = ไม่ป้องกันอะไรเลย
1 = สามารถป้องกันน้ำหยดใส่ได้ เช่น หยดน้ำที่เกิดจากความชื้น
2 = สามารถป้องกันละอองน้ำที่เข้ามาในมุมไม่เกิน 15 องศาจากแนวตั้ง
3 = สามารถป้องกันละอองน้ำที่เข้ามาในมุมไม่เกิน 60 องศาจากแนวตั้ง
4 = สามารถป้องกันละอองน้ำได้จากทุกทิศทาง
5 = สามารถป้องกันน้ำได้ในระดับหนึ่ง
6 = สามารถเปียกน้ำได้แต่ไม่นาน เช่น โดนฝน
7 = สามารถจุ่มน้ำได้ที่ความลึกตั้งแต่ 15 เซนติเมตร ถึง 1 เมตร
 
8 = สามารถใช้งานใต้น้ำได้

ตัวอย่างเช่น

ระดับการป้องกัน

ความหมายค่าตัวแรก

ความหมายค่าตัวที่สอง

IP00

ไม่มีการป้องกัน

ไม่มีการป้องกัน

IP11

ป้องกันวัสดุ > 50 mm.

ป้องกันน้ำหยดทำมุม 0 องศากับแนวดิ่ง

IP20

ป้องกันวัสดุ > 12 mm.

ไม่มีการป้องกัน

IP22

ป้องกันวัสดุ > 12 mm.

ป้องกันน้ำหยดทำมุม 15 องศากับแนวดิ่ง

IP33

ป้องกันวัสดุ > 2.5 mm.

ป้องกันน้ำสาด

IP40

ป้องกันวัสดุ > 1 mm.

ไม่มีการป้องกัน

IP45

ป้องกันวัสดุ > 1 mm.

ป้องกันน้ำฉีด

IP50

ป้องกันผงขนาดเล็กได้

ไม่มีการป้องกัน

IP54

ป้องกันผงขนาดเล็กได้

ป้องกันน้ำพ่น

IP55

ป้องกันผงขนาดเล็กได้

ป้องกันน้ำฉีด

IP65

ป้องกันผงเข้าได้อย่างสมบูรณ์

ป้องกันน้ำฉีด,ฝนตก

IP67

ป้องกันผงเข้าได้อย่างสมบูรณ์

ป้องกันน้ำฉีด,ฝนตก,น้ำขัง

 

06 มีนาคม 2563

ผู้ชม 10754 ครั้ง

Engine by shopup.com