บริษัท แอลอีดีเซฟ(ประเทศไทย) จำกัด

ดูหน้า

ร่วมงานกับเรา

รับสมัครงาน ด่วน!

วิศวกรขาย  และพนักงานขาย หลายอัตรา

หน้าที่ความรับผิดชอบ

 • ติดต่อและเข้าพบลูกค้าเพื่อแนะนำผลิตภัณฑ์แก่ลูกค้า เพิ่มลูกค้าใหม่ และรักษาฐานลูกค้าเดิม รวมถึงแนะนำการใช้งาน การแก้ไขปัญหา และการบริการลูกค้าหลังการขาย
 • จัดเตรียมเอกสาร รายละเอียดผลิตภัณฑ์ และใบเสนอราคาเพื่อเสนอต่อลูกค้า
 • ติดตามการเสนอราคาผลิตภัณฑ์พร้อมชี้แจงรายละเอียดต่อลูกค้า
 • ประสานงานการจัดเตรียม, ส่งมอบ และติดตั้งสินค้าให้เรียบร้อยตามใบสั่งซื้อลูกค้า
 • จัดทำรายงานการพบลูกค้าประจำวัน, ทะเบียนลูกค้า และรายละเอียดการติดตามงานให้กับลูกค้า
 • ติดต่อประสานงานกับลูกค้า ติดตามความเคลื่อนไหวทางด้านการตลาด และคู่แข่ง
 • ติดตามการชำระเงินของลูกค้าให้เหมาะสม

คุณสมบัติ

 • อายุ 23-30 ปี
 • เพศ ชาย-หญิง
 • วิศวกรขาย (Sale Engineer) วุฒิการศึกษาระดับปริญญาตรีสาขาวิศวกรรม หรือ พนักงานขาย (Sale Officer) วุฒิการศึกษาระดับปริญญาตรีทุกสาขา
 • สามารถใช้งานโปรแกรมคอมพิวเตอร์สำเร็จรูปได้ (MS Office)
 • มีความกะตือรือร้น ซื่อสัตย์ อดทน รอบคอบ
 • มีความรับผิดชอบสูง
 • มีรถยนต์ส่วนตัวในการปฏิบัติหน้าที่ และมีใบขับขี่รถยนต์


ติดต่อ E-Mail : admin@ledsave.co.th หรือ ส่งเอกสารสมัครงานพร้อมแนบรูปถ่าย หรือ สมัครด้วยตนเองที่

บริษัท แอลอีดีเซฟ (ประเทศไทย) จำกัด

15/16 หมู่ที่ 18 ต.บางพลีใหญ่ อ.บางพลี จ.สมุทรปราการ 10540

โทร : 02-045-4768-9
เอกสารสำคัญ
- สำเนาบัตรประชาชน
- สำเนาทะเบียนบ้าน
- ประวัติการศึกษา
- ประวัติการทำงาน , ใบรับรองการทำงาน (ถ้ามี)
ผ่านการพิจารณาเบื้องต้น ทางบริษัทจะนัดสัมภาษณ์งานหรือมาสมัครด้วยตนเองที่บริษัท26 สิงหาคม 2562

ผู้ชม 4415 ครั้ง

Engine by shopup.com